Izmjenični prekidač

KRATAK OPIS

TEM Ekonomik izmjenični prekidač

Proizvođač: TEM Mandeks d.o.o.

SE60PW-U

10AX 250V

Compare