Serijski prekidač

KRATAK OPIS

TEM Ekonomik serijski prekidač

Proizvođač: TEM Mandeks d.o.o.

SE50PW-U

10AX 250V

Compare